Αρχική / Επείγουσες Εργασίες / Ψυκτικές Εργασίες / Επισκευή/Εγκατάσταση επαγγελματικού ψυγείου