Αρχική / Επείγουσες Εργασίες / Ψυκτικές Εργασίες / Τοποθέτηση - Συντήρηση - Επισκευή κλιματιστικού